Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, to jedno z bardziej popularnych świąt zwane potocznie “Bożym Ciałem”. Tegoroczne uroczystości przypadły na dzień 31 maja. Już wczesnym rankiem dało zauważyć się pospolite ruszenie na ulicach naszej parafii, które związane było z przygotowaniem ołtarzy. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz, który zwrócił uwagę na moc Eucharystii w życiu chrześcijanina.

Jak manna na pustyni była cudownym pokarmem dla Żydów zdążających do ziemi obiecanej, tak Eucharystia jest cudownym i niezawodnym pokarmem dla nas, pielgrzymujących do Nowej Ziemi Obiecanej. Nie sposób jest podołać trudom pielgrzyma, nie posilając się chlebem, który daje nam Pan. Nie sposób jest podołać wymaganiom Chrystusa zawartym na kartach Ewangelii, nie karmiąc się Jego Ciałem.  W ten piękny majowy dzień Chrystus Pan wyszedł na opłotki, wyszedł na ulice naszego miasta, aby swoją obecnością pobłogosławić i uświęcić te miejsca, w których żyjemy, pracujemy i trudzimy się.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie procesji Bożego Ciała, przygotowanie ołtarzy (młodzieży z duszpasterstwa, matkom różańcowym, towarzystwu św. Wojciecha oraz neokatechumenatowi) oraz przygotowanie liturgii.