Informacja dla Rodziców Dzieci I Komunijnych

w parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu

KATECHEZA PARAFIALNA – 8 STYCZNIA 2022 (SOBOTA) 

  1. Dzieci w naszej parafii przystąpią do I Komunii św. w roku 2022 w 4 grupach:

            Szkoła Podstawowa Nr 1 dnia 14 maja (sobota) / I gr. – godz. 10.00; II gr. – godz. 12.00 

            Szkoła Podstawowa Nr 4 + dzieci z pozostałych Szkół dnia 15 maja (niedziela)                                 

                                                                                               I gr. – godz. 10.00; II gr. – godz. 12.00

  1. Rodzice zobowiązani są pomagać swojemu dziecku w odpowiednim religijnym przygotowaniu do

przyjęcia po raz pierwszy żywego Boga i wspólnie uczestniczą w życiu liturgicznym Kościoła.

  1. Dzieci uczestniczą w każdej niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00 i zajmują miejsca w pierwszych

            ławkach. /Towarzyszy cała rodzina zajmując miejsca w innym miejscu w kościele/.

  1. Biorą udział w nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego /np. różaniec, roraty – info.na bieżąco/
  2. Spotkanie rodziców z ks. Proboszczem odbywa się raz w miesiącu /przynajmniej jeden rodzic

            obowiązkowo/

  1. Spotkanie dzieci z ks. Proboszczem i katechetami w kościele na katechezie parafialnej raz w

            miesiącu – w drugą sobotę miesiąca. Obecność dzieci obowiązkowa!

  1. Z okazji pierwszej Komunii św. dzieci otrzymują pamiątki religijne. Rodzice kupują:

* książeczka pierwszokomunijna,

* różaniec,

* świeca,

* łańcuszek z medalikiem

* pamiątkowy obrazek z podpisem proboszcza i pieczęcią parafii /zamawia parafia/

  1. Święcenie pamiątek odbywać będzie się sukcesywnie, zgodnie z rytmem liturgicznym Kościoła:

* poświęcenie książeczki – w niedzielę – 26 września, br. na Mszy św. o godz. 12.00

* poświęcenie różańca – 10.10. na Mszy św. o godz. 12.00

*    – „ –           medalika – 12.12. na Mszy św. o godz. 12.00

*    – „ –            świecy      – 2.02.2022r. na Mszy św. o godz. 17.00

* odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – 10.04.2022r. na Mszy św. o godz. 12.00

  1. Wypełnione i podpisane deklaracje, pozwolenia od proboszczów dzieci z innych parafii oraz akty chrztów dzieci chrzczonych poza naszą parafią prosimy dostarczyć do katechetów do 26 września br.
  2. Dzieci przystępują do I Komunii Św. w swojej parafii. Jeśli z ważnych powodów mają przystąpić w innej parafii, wymagane jest pozwolenie od swojego ks. proboszcza, czyli z parafii na której terenie mieszkamy.