I Komunia Św. / Bierzmowanie


Informacja dla Rodziców:

Rodziców dzieci I Komunijnych zapraszamy na spotkanie informacyjne, dn. 29 maja o godz. 18.30.                                Bierzmowanie – 6 czerwca br. 

Komunia w naszej parafii z podziałem na grupy:

20 czerwca:

I gr. – godz. 10.00 – SzP Nr 1 – kl. A i B

II gr. – godz. 12.00 – SzP Nr 1 – kl. C i dzieci z pozostałych szkół

21 czerwca: 

I gr. – godz. 10.00 – SzP Nr 4 – kl. A i B

II gr. – godz. 12.00 – SzP Nr 4 – kl. C i D

I Komunia

  1. Dzieci w naszej parafii przystąpią do I Komunii św. w 3 niedzielę miesiąca maja. 

  2. Rodzice zobowiązani są pomagać swojemu dziecku w odpowiednim religijnym przygotowaniu do przyjęcia po raz pierwszy żywego Boga i wspólnie uczestniczą w życiu liturgicznym Kościoła.
  3. Z okazji pierwszej Komunii św. dzieci otrzymują pamiątki religijne. Należą do nich:

* książeczka pierwszokomunijna,

* różaniec,

* świeca,

* łańcuszek z medalikiem

* pamiątkowy obrazek z podpisem proboszcza i pieczęcią parafii

  1. Święcenie pamiątek odbywać będzie się sukcesywnie, zgodnie z rytmem liturgicznym Kościoła:

* poświęcenie książeczki – 24.09.2017 na Mszy św. o godz. 12.00

* poświęcenie różańca – 08.10.2017 na Mszy św. o godz. 12.00

*    – „ –           medalika – 08.12. 2017 na Mszy św. o godz. 18.00

*    – „ –            świecy      – 02.02.2018 na Mszy św. o godz. 17.00

* odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – 08.04. 2017  na Mszy św. o godz. 12.00

O ewentualnych zmianach podanych terminów, będę informował na bieżąco.

  1. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. przychodzą dodatkowo raz w miesiącu na katechezę  parafialną /druga sobota miesiąca/.
  2. Obowiązkowo uczestniczą w coniedzielnej Mszy św. o godz. 12.00 i zbierają „Ziarenko”.
  3. Poznają i biorą udział w tradycyjnych nabożeństwach kościelnych, takich jak: Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa.

Bierzmowanych :

PODZIAŁ NA GRUPY MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

KLASY VII

GRUPA I –  młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 z klas A, B oraz z pozostałych szkół

GRUPA II – młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 z klas C, D

KLASY II

GRUPA I – młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 z klas A,B,C,D,E

GRUPA II – młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 z klas F,G,H,I oraz z pozostałych szkół

KLASY III

GRUPA I – młodzież ze Szkoły  Podstawowej  im. Marii Konopnickiej

GRUPA II – młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 z klas A,B,C,D,E

GRUPA III – młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 z klas F,G,H,I