Dnia 12 stycznia 2018 r. w holu głównym Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu, odbyło się już IV Wągrowieckie Kolędowanie- „Anioły do mnie wysyłaj”. Nie mogło zbraknąć także i naszej scholi parafialnej „CANTORES DEI”, która działa pod dyrekcją Ewy Kamienieckiej — Cyranek. Na scenie wystąpiło w sumie około 200 wokalistów. Zwieńczeniem była kolęda „Anioł pasterzom mówił”, którą zaśpiewano razem przez wszystkie zespoły. Na występie nie zabrakło naszych dzieci z Oratorium, które słuchały występów kolegów i koleżanek. Zapraszamy do kręgów scholki!