W piątek, 1 lipca br. ks. senior prałat Andrzej Rygielski, budowniczy i pierwszy proboszcz świętowojciechowej parafii, przewodniczył uroczystej liturgii, podczas której dziękowaliśmy Bogu za 35 lat parafii. Eucharystię koncelebrowali: obecny proboszcz ks. Tomasz Kruszelnicki oraz liczni kapłani pochodzący z naszej wspólnoty.

W czasie Eucharystii dokonano także wprowadzenia relikwii św. Faustyny Kowalskiej, które parafia otrzymała w kaplicy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, podczas uroczystej Mszy św. Są to relikwie I stopnia, ex ossibus, czyli z kości św. s. Faustyny. Wyrazem dziękczynienia Bogu za 35 lat parafii jest kapliczka maryjna z figurą Wspomożycielki Wiernych, którą poświęcił ks. Prymas Wojciech Polak. W liturgii uczestniczyli zaproszeni kapłani, parafianie, władze samorządowe oraz liczne grono sympatyków kościoła św. Wojciecha. Słowo Boże wygłosił ks. Marek Pachowicz, pierwszy wyświęcony ksiądz z naszej parafii, który jest obecnie proboszczem parafii pw. NMP Królowej Polski w Świniarach. W okresie minionego 35 – lecia z parafii zostało wyświęconych 13 księży.

 

Z historii parafii.

15 maja 1981 – Ksiądz Prymas Stefan kardynał Wyszyński erygował nową parafię w Wągrowcu pw. św. Wojciecha. Określono obszar parafii, ulice, miejscowości do niej należące oraz prawa i obowiązki proboszcza i rady parafialnej.

19 maja 1981 – Ksiądz Prymas Stefan kardynał Wyszyński ustanowił pierwszego rządcę nowej parafii w Wągrowcu. Wikariuszem ekonomem został ksiądz Andrzej Rygielski.

1 lipca 1981 – Ksiądz Andrzej Rygielski i wikariusz ksiądz Marek Lewandowski rozpoczęli działalność duszpasterską.

12 lipca 1981 – Ksiądz kanonik Stanisław Fimiak odprawił pierwszą Mszę św. przy polowym ołtarzu oraz poświęcił pole pod budowę kościoła.

9 października 1981 – Ksiądz Andrzej Rygielski otrzymał de­kret nominacyjny na proboszcza Parafii pw. św. Wojcie­cha w Wągrowcu.

30 czerwca 2015 roku ks. prałat Andrzej Rygielski po 34 latach zarządzania parafią przechodzi na emeryturę. W tym okresie powstały: dom katechetyczny, plebania, kościół św. Wojciecha, Kaplica w Kobylcu pw. św. Jana Pawła II, jadłodajnia z noclegownią oraz hospicjum.

1 lipca 2015 roku proboszczem parafii św. Wojciecha zostaje ks. Tomasz Kruszelnicki.