Jublileusz kapłaństwa ks. Prał. Andrzeja Rygielskiego.

Nabożeństwo czerwcowe – godz. 17.30
28 marca 2020
Msza św. w intencji o dar potomstwa i szczęśliwe rozwiązanie.
8 sierpnia 2020

Jublileusz kapłaństwa ks. Prał. Andrzeja Rygielskiego.

Każdego roku na przełomie maja i czerwca kapłani świętują swoje rocznice święceń. W naszej parafii pięknego jubileuszu doczekał się ks. prał. Andrzej Rygielski. Na uroczystej Mszy św. 9 czerwca o godz. 19.00 dziękował on Panu Bogu za 55 lat kapłaństwa. Podczas mszy świętej koncelebrowanej, której przewodniczył Jubilat, uczestniczyło wielu księży dekanatu wraz z ks. dziekanem, obecnym proboszczem parafii św. Wojciecha kan. Tomaszem Kruszelnickim oraz ks. biskup senior Bogdan Wojtuś, który wygłosił okolicznościową homilię.

W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 25-lecie konsekracji kościoła był to stosowny moment, aby odznaczyć osoby, które pięknie pracują rzecz tutejszej parafii. Dlatego też Metropolita Gnieźnieński Ksiądz Prymas Wojciech Polak przyznał trzy medale „Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej”.


Odznaczenia wraz z pamiątkowymi dyplomami w imieniu Księdza Prymasa, wręczył ks. bp senior Bogdan Wojtuś.  Uhonorowane zostały: Mirosława Cichy – za 25 lat pracy w kancelarii parafialnej, Marianna Szpis – zelatorka Żywego Różańca, za promocję życia duchowego w parafii oraz Jan Cytlak – za 34-letnią pracę organisty w parafii.