Rozpoczynamy w naszej parafii, a także w mieście i w dekanacie, misję tworzenia Kaplicy Wieczystej Adoracji. Adoracja jest dla wszystkich bez względu na wiek, powołanie czy stan społeczny. Jezus Chrystus obecny w Eucharystii zaprasza każdego, nikogo nie wykluczając. Adoracja przynosi wiele owoców, zarówno w osobistym życiu duchowym i rodzinnym, jak i w życiu całej parafii. 

Zapisy po mszach św. lub przez stronę internetową 

adoremustechriste.pl/pl.wagrowiec