W środę (23 maja) po wieczornej Mszy św. gościliśmy w naszej parafii chór z uczelni z Chicago. Młodzi studenci z Moody Bible Institute przenieśli wszystkich w nieco inny wymiar poprzez piękny śpiew. Chór złożony z blisko 50 osób przyblizył nam teksty Pisma  Świętego. Hasłem przewodnim tegorocznych koncertów są słowa zawarte w księdze Habakuka: “Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu.  Pan Bóg – moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny” (Ha 3, 17-19). Miłym zaskoczeniem było dla wszystkich wykonanie pieśni w języku polskim pt. “Modlitwa obozowa”.