W niedzielę 14 stycznia w naszej parafii odbyła się uroczysta Msza św. podczas której małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Franciszek Jabłoński (diecezjalny duszpasterz rodzin), który wygłosił też homilię skierowaną do przybyłych rodzin. Na uroczystość przybył też ks. kan. Piotr Kalinowski (dekanalny duszpasterz rodzin). 

Dziękujemy za Słowo Boże skierowane przez ks. Franciszka, który podkreślił, że każde małżeństwo ma udział w potrójnej misji Kościoła. Zadaniem małżonków jest modlić się Słowem Bożym, przetwarzać je i przekazywać rodzinie tworząc Kościół Domowy. Ojciec rodziny ma być jak biskup diecezjalny, który troszczy się i strzeże swojej wspólnoty. Słowa podziękowania kierujemy w stronę przybyłych małżeństw, którzy zawierzyli dalsze życie i rodziny Panu Bogu.