9 grudnia 2016 r. odbyło się w naszej parafii adwentowe czuwanie modlitewne ze śpiewami z Taize. W pięknie udekorowanym na ten cel kościele z nastrojowym oświetleniem zgromadzili się młodzi ludzie oraz parafianie, aby wspólnie modlić się kanonami Taize. W przygotowanie tego spotkania włączyły się studentki oraz młodzież gimnazjalna.  Zespół w składzie: Maja Szymankiewicz, Danuta Korbal i Hanna Korbal uświetnił to spotkanie śpiewem i grą na skrzypcach i gitarze. Gimnazjaliści: Pola Dobrogojska, Jakub Gogolewski i Aleksandra Andrzejewska czytali teksty Pisma Świętego. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę mamy nadzieję, że pomoże ona w dobrym przeżywaniu kolejnych dni adwentu.