Prymas Polski abp Wojciech Polak przyłącza się do apelu przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego i prosi o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie i oddalenia groźby wojny.

W związku z tym w czasie Mszy św. sprawowanych we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji gnieźnieńskiej, w modlitwie powszechnej, dodane zostanie stosowne wezwanie, a na zakończenie celebracji śpiewana będzie Suplikacja. Prośmy o pokój także w naszych codziennych indywidualnych modlitwach.