W naszym kościele rozpoczęto montaż rekuperatorów.  Rekuperator jest urządzeniem, będącym elementem instalacji wentylacyjnej, odpowiedzialnym za odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Liczymy zwłaszcza na pozbycie się problemu z zawilgoceniem kościoła. Polecajmy te prace Panu Bogu w modlitwie.