Poświęcenie nowej chrzcielnicy w Niedzielę Chrztu Pańskiego, dn. 7 stycznia 2018r. na Mszy św. o godz. 10.30.