Kwiecień jest bardzo bogaty w różne wydarzenia. W naszej wspólnocie parafialnej 23 kwietnia przezywaliśmy odpust ku czci św. Wojciecha, który jest patronem naszego kościoła. Na Mszę św., której przewodniczył i wygłosił słowo ks. prał. Leszek Kaczmarek, przybyli nasi parafianie i goście. Tego dnia ks. Tomasz Kruszelnicki otrzymał dekret mianujący go kanonikiem Kapituły Chodzieskiej. Niech św. Wojciech uprasza nam wszystkim potrzebnych łask!