Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowane paczki dla potrzebujących w Ukrainie.

Caritas Gnieźnieńskiej przekazaliśmy z naszej parafii 30 kartonów. 

Bóg zapłać!