Organizujemy jednodniową pielgrzymkę parafialną do Lichenia, dnia 24 lipca, tj. poniedziałek w cenie 30 zł.

Wyjazd sprzed kościoła o godz. 8.00 powrót wieczorem.

Zapisy w biurze parafialnym oraz w zakrystii.