W piątek 13 października odbyło się ostatnie nabożeństwo fatimskie. W 100 rocznicę objawień w Fatimie od maja do października w każdy 13 dzień miesiąca ulicami naszego miasta podążały procesje fatimskie. Tak też było w naszej parafii. Przez ostatnie 6 miesięcy idąc z figurą NMP ulicami, gdzie mieszkają nasi parafianie, modlono się w wielu intencjach.

Ostatnie nabożeństwo fatimskie poprowadził ks. Proboszcz, gdzie we wstępie wrócił do przesłania z Fatimy. Po zakończonej procesji podziękował wszystkim zaangażowanym w prowadzeniu tegorocznych procesji – straży św. Wojciecha, harcerzom, wspólnocie parafialnej, księżom przygotowującym rozważania i parafianom. Liczymy, że wspólna modlitwa przyniesie dobre owoce dla naszej wspólnoty parafialnej.

+