Odpowiadając na apel papieża, a także jako owoc zakończonego Roku Miłosierdzia, nasza parafia  objęła patronatem rodzinę Maha George Sandouk. Ma ona 44 lat i mieszka w Aleppo. Samotnie wychowuje trzy córki – Hanna ma 15 lat, Celine 13, a Grace 11. Rodzina ta jest bardzo uboga, a wskutek zaostrzonych walk w mieście ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że obecnie realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania, czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów. Miesięcznie przekazywać będziemy 640 zł. przez pół roku.
     Jeśli ktoś z parafian chciałby włączyć się do wsparcia tej rodziny, prosimy by ofiary na ten cel składać w kopercie podpisanej Rodzina Rodzinie. Informacje na ten temat możemy znaleźć na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl