Papież Franciszek zaapelował do wszystkich wierzących o podjęcie w Środę Popielcową 2 marca postu i modlitwy w intencji pokoju. O nieustawanie w modlitwie prosi też Prymas Polski abp Wojciech Polak. „Prośmy, aby Bóg dał światło w umysły i odwagę w serca, abyśmy dążyli do pokoju” – mówi abp Polak.

Papież Franciszek na zakończenie środowej audiencji generalnej przypomniał nauczanie Jezusa, że „diabelskiemu szaleństwu przemocy odpowiada się orężem Boga – postem i modlitwą”.

„Zachęcam wszystkich, aby najbliższa środa 2 marca, Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. Zachęcam szczególnie osoby wierzące, aby tego dnia intensywnie poświęciły się modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty przyznał, że odczuwa wielkie cierpienie z powodu pogarszającej się sytuacji na Ukrainie. Jak stwierdził, po raz kolejny pokój wszystkich jest zagrożony przez interesy partykularne.

„Chciałbym zaapelować do osób ponoszących odpowiedzialność polityczną, aby dokonały poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny, który jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych, który chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami. Błagam wszystkie zaangażowane strony, aby powstrzymały się od jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie mieszkańców, destabilizując współistnienie między narodami i dyskredytując prawo międzynarodowe” – powiedział papież.

O nieustawanie w modlitwie o pokój zaapelował także Prymas Polski abp Wojciech Polak.

„Wobec eskalacji napięcia i bezpośredniego zagrożenia wojną na Ukrainie trwajmy w modlitwie o pokój. Prośmy z głębi naszych serc o dar pokoju i pojednania, o powstrzymanie konfliktów, przede wszystkim o to, aby Bóg dał światło w umysły i odwagę w serca, abyśmy dążyli do pokoju, aby widmo wojny i zagrożenia, widomo cierpienia tylu tysięcy ludzi zostało Bożym miłosierdziem i Bożą łaską powstrzymane. Ufam, że dzięki tej wspólnej i wytrwałej modlitwie uda się wojnę powstrzymać. Bądźmy w tej modlitwie wytrwali” – powiedział Prymas Polski w nagraniu dla stacji radiowych.

Apel Prymasa Polski