Pusty grób Chrystusa to zapowiedź Nowego Życia! Z Chrystusowego grobu wykiełkowała Nowa Wiara, Nadzieja i Miłość, która nazywa się Zmartwychwstanie. Na to radosne świętowanie Wielkiej Nocy przyjmijcie Drodzy Parafianie i przybyli Goście serdeczne życzenia: niech Zmartwychwstały Chrystus zwycięży ciemność grzechu, śmierci, nienawiści i rozpaczy w ludzkich sercach. Niech zakończy wszystkie niesprawiedliwe, krwawe wojny, ludzkie podziały i bratobójcze osądy. Niech Miłość Zmartwychwstałego Pana zakiełkuje w naszych sercach, w naszych Rodzinach i w naszym Narodzie. Niech radosne świętowanie Zmartwychwstałego Pana upływa w zdrowiu, pomyślności i wzajemnej życzliwości.