W Uroczystość Objawienia Pańskiego (Uroczystość Trzech Króli) odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków różnych grup duszpasterskich w naszej wspólnocie parafialnej. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania fragmentu o Narodzeniu Pańskim, a następnie ks. Proboszcz złożył życzenia i podziękował za kolejny rok pracy na rzecz naszej parafii. Wszyscy polskim zwyczajem przełamali się białym opłatkiem.  Całość zwieńczyło wspólne kolędowanie przy ziarnku kawy, listku herbaty i dobrym ciastku, które przygotowali przedstawiciele grup parafialnych.