Dnia 9 maja 2017 r. w naszej parafii gościliśmy na wizytacji kanonicznej bp. Krzysztofa Wętkowskiego. Program obejmował spotkanie biskupa z rodzicami osób powołanych z naszej parafii. Następnie biskup odwiedził szpital, gdzie spotkał się z chorymi i personelem. Tam modlił się  w kaplicy, przeszedł przez oddział wewnętrzny, spotkał się z chorymi ZOL-u, udzielił sakramentu namaszczenia trzem chorym osobom. Kolejnym punktem programu wizytacji było spotkanie z przedstawicielami grup duszpasterskich działających przy naszej parafii oraz z radą ekonomiczną. Po południu biskup pojechał do kaplicy w Kobylcu, gdzie spotkał się z mieszkańcami oraz udzielił błogosławieństwa małym dzieciom.  Po powrocie z Kobylca spotkał się w naszym kościele z dziećmi ze szkół podstawowych na nabożeństwie majowym. Ostatnim punktem wizytacji była uroczysta msza święta w intencji parafii, a także młodzieży, która z rąk biskupa otrzymała sakrament bierzmowania.  Podczas spotkań wierni otrzymywali pamiątkowe obrazki specjalnie na tę okazję przygotowane.