Spotkanie Młodych we Wrześni 2019
22 września 2019
Bogarodzico czekamy!
8 października 2019

Wspólnota Czciciele Miłosierdzia w Kiekrzu

Czciciele Miłosierdzia Bożego 26 września udali się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kiekrzu. Kiekrz to kolejne po Świnicach Warckich miejsce, które łączy postać Św. Faustyny i gdzie za jej wstawiennictwem katolicy wielbią Boga i Jezusa Miłosiernego wypraszając dla wszystkich potrzebne łaski. Kolejny krok tego dnia został skierowany w stronę katedry Poznańskiej. Niech wspólnie spędzony czas zaowocuje i przyniesie radość wszystkim czcicielom Miłosierdzia Bożego!