Pielgrzymki – zawieszone! Nowe terminy po ustaniu pandemii!