„Idźmy naprzód z nadzieją” – pod takim hasłem przeżywaliśmy XVII Dzień Papieski. Młodzież z Wągrowca miała okazję zapoznać się z życiem, twórczością i nauką św. Jana Pawła II w specjalnie przygotowanym na ten dzień montażu słowno – muzycznym w parafii św. Wojciecha. Tradycyjnie też przeprowadzono zbiórkę do puszek, aby wesprzeć zdolnych uczniów i studentów z ubogich rodzin.

O godzinie 17.30 za wstawiennictwem św. Jana Pawła II młodzież z Wągrowieckiego Duszpasterstwa Młodzieży poprowadziła różaniec św. w intencji młodych wągrowczan. Następnie sprawowana była Msza św., a po niej młodzi artyści przypomnieli poprzez montaż słowno-muzyczny, że papież Polak wniósł wiele dobra w dzieje Kościoła. Pokazał jak iść przez życie wypełniając do końca wolę Bożą. Trzeba dodać, że przedsięwzięcie to zgromadziło wszystkie duszpasterstwa młodzieżowe działające przy wągrowieckich parafiach oraz pozostałych wiernych w różnym wieku. Na końcu ks. Dziekan – Tomasz Kruszelnicki podziękował zaangażowanej młodzieży, która przygotowała duchową ucztę pod okiem ks. Damiana oraz nie zabrakło podziękowań przybyłym wiernym.

Już dzisiaj czekamy na owoce wspólnej modlitwy i spotkania.