Dziś się narodził, Chrystus Pan, Zbawiciel

 To jedna z najważniejszych prawd naszej chrześcijańskiej wiary. Niech czas świętowania tajemnicy obecności Boga wśród nas będzie przepełniony radością, życzliwością oraz dobrocią. Niech wszystkim parafianom i gościom                 Bóg hojnie udziela swoich darów, umacnia swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 

życzą

Wasi Duszpasterze