Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Dzień Świętości Życia – 25 marca  –  dzień podejmowania zobowiązań Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

Pełna poprawna nazwa tego dzieła brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Przyjmuje formę modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa przez 9 miesięcy, czyli okres wzrostu dziecka w łonie matki, a rozpoczyna ją uroczyste przyrzeczenie. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.

Polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można, ale nie jest to konieczne, dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Osoby pragnące uroczyście podjąć dzieło Duchowej Adopcji będą mogły to zrobić w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego po Eucharystii o godz. 18.00.  Zapraszamy!