Chrzest św.

Dziecko do chrztu zgłaszają w biurze parafialnym rodzice, podając kandydatów na rodziców chrzestnych. Chrzestnym może być osoba ochrzczona, bierzmowana, praktykująca i mająca ukończone 16 lat. Jeśli żyje w związku małżeńskim, musi to być związek sakramentalny. Zapis do Księgi Chrztów dokonuje się na podstawie odpisu skróconego Aktu Urodzenia Urzędu Stanu Cywilnego.

Bierzmowanie

Sakrament udzielany jest każdego roku – zgodnie z ogłoszeniem.

Młodzież do Bierzmowania przygotowuje się poprzez katechezę, nabożeństwa, w okresie od września do maja.

Komunia św.

Do I Komunii św. przystępują w III niedzielę maja, dzieci klas III. Katechezę przygotowującą do I spowiedzi i I komunii św. prowadzi ks. prał. prob. Andrzej Rygielski.

Pokuta

Spowiedzi św. słuchamy codziennie rano od godz. 6.30 – 7.00 i wieczorem od godz. 18.30 do godz. 19.00 oraz w I czwartek i w I piątek miesiąca, zgodnie z ogłoszeniem.

Sakrament chorych

Chorych i osoby starsze odwiedzamy w soboty po I piątku miesiąca od godz. 8.00 oraz na każde wezwanie, gdy zachodzi rzeczywista potrzeba. Obowiązkiem sumienia chorego, jego rodziny i najbliższych jest wezwać kapłana wtedy, gdy chory jest jeszcze przytomny i świadomie może przeżyć sakramentalne spotkanie z Chrystusem. W mieszkaniu chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę święconą. Zmarłym sakramentu chorych nie udziela się.

Kapłaństwo

Troska o dobre powołania kapłańskie, jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Święcenia kapłańskie przyjęły następujące osoby: ks. M. Pachowicz, ks. K. Kinowski, ks. A. Januchowski, o. M. Smyk CSSp., o. H. Hintz OSPPE, ks. M. Nieżychowski SVD, ks. Z. Henel, o. P. Binkowski OSPPE, ks. S. Karmoliński, o. T. Wieczorek OSPPE, o. J. Kaczmarek OCist., ks. M. Andrzejewski, ks. M. Bubacz.

Małżeństwo

Narzeczeni na trzy miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa zgłaszają się w biurze parafialnym, przedstawiając metryki chrztu najświeższej daty, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.

Pogrzeby

Zgłaszamy w biurze parafialnym w godzinach urzędowania i o każdej porze, przedstawiając akt zgonu.