stowarzyszenieStowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musollfa w Wągrowcu

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000058949

Kontakt:

Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
62 – 100 Wągrowiec
tel/fax: +48 67 268 92 54
e –mail:
musolff@hospicjumwagrowiec.pl
hospicjum@hospicjumwagrowiec.pl

www.hospicjumwagrowiec.pl

http://musolff.wagrowiec.bip.net.pl

Dane identyfikacyjne:
KRS 0000058949
NIP 766-17-54-389
REGON 570884641

Konto bankowe:
PEKAO S.A. I/O Wągrowiec 68 1240 3725 1111 0000 4059 2688
PKO BP S.A. I/O Wągrowiec 78 1020 3903 0000 1902 0010 1527


Historia Stowarzyszenia
stowarzyszenie
Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa, powstało przy parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu, z inicjatywy ks. Kanonika Andrzeja Rygielskiego. Niestrudzonego społecznika, posiadacza licznych nagród honorowych, laureata wielu plebiscytów lokalnych i regionalnych, m.in. „Wielkopolanin A.D.2000”, czy nagrody Fundacji „Solidna Firma”, którą został uhonorowany w 2005 roku w Warszawie.

Organizacja została zarejestrowana w dniu 17 marca 2000 roku, ale nieformalnie działalność jej założycieli, rozpoczęła się jeszcze w 1998 roku, kiedy to zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Hospicjum. W dniu 19 lutego 2004 r. jako jedna z pierwszych organizacji w Wielkopolsce, otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie wciąż się rozwija i doskonali metody działania. Stowarzyszenie liczy obecnie 37 – członków.

Stowarzyszenie jest w prostej linii kontynuatorem idei swojego patrona – Księdza Jerzego Niwarda Musolffa – ostatniego podprzeora wągrowieckiego Klasztoru Cystersów, a po likwidacji przez władze pruskie klasztoru, pierwszego proboszcza parafii poklasztornej – wielkiego społecznika, założyciela wągrowieckiego sierocińca i przytułku oraz opiekuna chorych i ubogich.

Od samego początku żywa była idea opieki paliatywnej i pomocy terminalnie chorym, a także osobom bezdomnym, ubogim i niezaradnym życiowo. Wbrew nazwie, pierwszym zadaniem Komitetu było rozpoczęcie modernizacji i rozbudowy działającej już od trzech lat przy Parafii pw. św. Wojciecha jadłodajni oraz budowa od podstaw noclegowni dla bezdomnych.


Patron Stowarzyszenia

Ksiądz Jerzy Niward Musolff, był ostatnim podprzeorem wągrowieckiego opactwa i jako jedyny cysters przebywał w naszym mieście jeszcze, kilkadziesiąt lat po likwidowaniu klasztoru. Urodził się 30 marca 1795 roku w Sławencinie niedaleko Chojnic. Po kasacji opactwa (przełom 1835/1836) pełnił różne obowiązki duszpasterskie. W 1838 roku został mianowany proboszczem parafii tarnowsko-łęgowskiej pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, dla potrzeb której przekazano kościół pocysterski.
Ze szczególną troską, intere­sował się losem biednych, opuszczonych starców i osieroconych wągrowieckich dzieci. W 1848 roku założył w Wągrowcu przytułek, a w 1859 roku Dom Sierot pod Opieką św. Jerzego. Kilkanaście lat później w budynku poklasztornym otworzył alumnat dla ubogich uczniów wągrowieckiego gimnazjum.
Ksiądz Jerzy Niward Musolff zmarł w Wągrowcu 10 października 1872 roku. Na rewersie jego pomnika nagrobnego jest napis:

„Jeśli chcesz być doskonałym, idź, przedaj, co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie”. 

(Mt 19,21)