Sakrament chrztu udzielany jest w II sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 18.00 i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10.30.

Przygotowanie przed sakramentem Chrztu św. dla rodziców i chrzestnych – w drugi i czwarty  piątek miesiąca o godz. 18:30.

                                       Obowiązki rodziców i chrzestnych

 Obowiązki rodziców dziecka   w/g Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego
a) przed chrztem
– przygotowują się do chrztu dziecka,   / Konferencja chrzcielna w Parafii /
– są obecni, i publicznie proszą o chrzest,
– kreślą znak krzyża na czole dziecka,
– wyrzekają się szatana,
– składają wyznanie wiary,
– niosą niemowlę do chrzcielnicy,
– otrzymują specjalne błogosławieństwo,
– doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św., I Komunia św., bierzmowanie),
– są świadkami wiary dla dziecka,
– przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
– spełniają obowiązki religijne (modlitwa, coniedzielna Msza św., sakramenty św. i rekolekcje, pielgrzymki )
b) po chrzcie św.
– razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
– wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
– obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
– świętują dzień Patrona,
– uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
– zawierzają dziecko Bogu: /Msza św. dziękczynna za życie  dziecka –  przynajmniej 1 raz w roku , oraz  1 raz miesiącu Komunia św. za dziecko /

Modlitwa zawierzenia „Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach. Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja. Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej niż ja. Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.

 Obowiązki rodziców chrzestnych w/g Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego.
a) przed chrztem
– są wyznaczeni przez rodziców – /  Konferencja chrzcielna w Parafii /
– przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
– nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
– należą do Kościoła katolickiego
– jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
– wyrzekają się szatana
– wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
– otrzymują specjalne błogosławieństwo
– trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu
b) po chrzcie św.
– pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
– prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie/ są systematycznie praktykującymi katolikami / – żyją wiarą, nadzieją i miłością Bożą /
– modlą się za chrześniaka /Msza św. dziękczynna przynajmniej raz w roku – 1 raz w miesiącu Komunia św. w int. chrześniaka ./
– interesują się życiem religijnym chrześniaka / katecheza, Msza św. /
– kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
– zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium
– w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Modlitwa zawierzenia

„Chcę dla mego chrześniaka / czki / tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach. Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja. Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej niż ja. Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.