15 maja 1981 r.
Ksiądz Prymas Kardynał Stefan Wyszyński erygował nową parafię w Wągrowcu pw. św. Wojciecha. Określono obszar parafii, ulice, miejscowości należące do parafii oraz prawa i obowiązki proboszcza i rady parafialnej.

19 maja 1981 r.
Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński ustanowił pierwszego rządcę nowo powstałej parafii w Wągrowcu. Został nim ks. Andrzej Rygielski jako wikariusz ekonom.

1 lipca 1981 r.
Oficjalne rozpoczęcie działalności ks. Andrzeja Rygielskiego wraz z wikariuszem ks. Markiem Lewandowskim.

12 lipca 1981 r.
Pierwsza Msza św. przy polowym ołtarzu. Poświecenie pola pod budowę kościoła, którego dokonał ks. kanonik Stanisław Fimiak.

30 sierpnia 1981 r.
Wielki entuzjazm i chęć pomocy przy powstawaniu nowej parafii sprawiły, że bardo szybko ukończono budowę kaplicy, która powstawała w przeciągu dwóch miesięcy.

W niedzielę 30 sierpnia tegoż roku poświęcenia kaplicy do­konał Ks. bp Jan Michalski, który stal się wielkim zwolenni­kiem i przyjacielem parafii. Równocześnie z kaplicą poświęcony został Krzyż Misyjny ustawiony tuż u jej wejścia.

10 września 1981 r.
Przebywający na uroczystościach sześćsetlecia Kościoła Farnego Ks. Arcybiskup Józef Glemp Prymas Polski – odwiedził nowo powstałą kaplicę. Mimo później pory Ksiądz Prymas z osobami towarzyszącymi znalazł tyle czasu, by odwiedzić parafii św. Wojciecha i wraz z wiernymi odśpiewać Apel Jasnogórski oraz udzielił im Prymasowskiego Błogosławieństwa Rządcy parafii i jej wiernym.

9 października 1981 r.
Ks. Andrzej Rygielski otrzymuje dekret nominacyjny na proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu. Do tej pory był wikariuszem ekonomem.

14 marca 1982 r.
Rozpoczęcie pierwszych w parafii. Rekolekcji Wielkopostnych, które prowadził o. Bejzym z zakonu Ojców Franciszkanów.

22 marca 1982 r.
Od samego początku trudnym do rozwiązania był problem katechizacji dzieci i młodzieży. Przystąpiono wiec do budowy Domu Katechetycznego.

23 kwietnia 1982 r.
Pierwsze uroczystości odpustowe ku czci św.Wojciecha, Patrona parafii. Mszę św. celebrował ks. dr Kazimierz Kociński, a homilię wygłosił ks. dr Jerzy Stefański.

10 czerwca 1982 r.
Pierwsza procesja Bożego Ciała. Takiej ilości wiernych Wągrowiec chyba jeszcze nie oglądał jak właśnie w tym dniu. Procesja podążała ul. Sienkiewicza, Kasprowicza, Słowackiego, Mickiewicza i Reja. Ołtarze przygotowali państwo: Jeneralczykowie, Twarogowie, Moszyńscy, Bucholcowie, Żakowie i Z. Sobolewska.

17 maja 1983 r.
Poświęcono plac pod budowę kościoła. Wkrótce rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła.

20 czerwca 1983 r.
Jan Paweł II podczas drugiej pielgrzymki do Polski poświęcił w Poznaniu kamienie węgielne pod nowo wznoszone kościoły w Polsce; wśród nich był także kamień pod kościół parafii św. Wojciecha w Wągrowcu.

3 listopada 1983 r.
Pierwsza oficjalna wizyta Ks. kardynała Józefa Glempa w parafii św. Wojciecha. Wówczas ks. Prymas poświęcił Dom Katechetyczny oraz wmurował kamień węgielny kościoła poświęcony przez Papieża.

21-27 maja r.
Pierwsze w parafii św. Wojciecha Misje Święte. Prowadzili je Księża Misjonarze Wincentego a Paulo.

30 września 1986 r.
Rozpoczęto budowę plebanii, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania parafii.

28 maja 1986 r.
Pierwsza wizytacja kanoniczna, przeprowa­dzona przez ks. bpa Jana Nowaka.

20 maja 1989r.
Poświęcenie plebanii przez Księdza Prymasa Józefa Glempa.

31 maja 1990 r.
Pod przewodnictwem Ks. Kard. Józefa Glempa ks. proboszcz Andrzej Rygielski wraz ze współbraćmi w kapłaństwie obchodził jubileusz dwudziestopięciolecia święceń kapłańskich.

5 sierpnia 1991 r.
Rozpoczęto prace związane z budową wieży kościoła.

12 lutego 1992 r.
Krzyż nad Wągrowcem. Zakończenie budowy wieży.

15 maja 1992 r.
Parafia gościła Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, który sprawował Mszę św. w koncelebrze księży z dekanatu wągrowieckiego.

17 sierpnia 1992 r.
Rozpoczęcie zakładania tynków w kościele.

21 maja 1993 r.
Wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez ks. bpa Stanisława Gądeckiego.

14 listopada 1993 r.
Poświęcenie kościoła parafialnego, którego dokonał Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński.

23. 04. 1995 r.
Uroczyste Poświęcenie (Konsekracja) kościoła parafii pw. Św. Wojciecha w Wągrowcu, przez Ks. Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego.

23. 04. 1998 r.
Poświęcenie dzwonów parafialnych, zakończenie Pierwszych Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wągrowcu przez Ks. Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego.

10.10.2000 r.
Wmurowanie kamienia węgielnego w mury budowanego hospicjum, i poświęcenie nowych organów kościelnych przez Ks. Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego.

01.07.2015 r.

Ustanowienie nowego proboszcza parafii, którym zostaje ks. Tomasz Kruszelnicki

Dobrodzieje, fundatorzy i budowniczowie
„Sercem religijnego życia jest świątynia i tak jak Kościół mistyczny buduje zgromadzenie Pana, tak świątynie ziemską wznoszą ludzie. Mimo wysiłku wspólnego, udział tychże – ich trud i ofiarność – bywa różny, to jednak pamięć o nich została wpisana w milczące kamienie budowli.”

Do dobroczyńców-fundatorów i tych, którzy przyczynili się do powstania naszej świątyni, należy cała wspólnota parafialna, zaś na szczególną pamięć zasługują:
1. Księża wspomagający parafię:

 • ks. kard. Józef Glemp
 • ks. bp. Jan Michalski
 • ks. bp. Jan Czerniak
 • ks. inf. Zenon Willa
 • ks. prał. Heliodor Grabias
 • ks. dr Jerzy Stefański
 • ks. Jerzy Basak
 • ks. kan. Stanisław Grzechowiak
 • ks. inf. Felicjan Kłoniecki

2. Dobrodzieje i fundatorzy parafii:

 • Wacław Maciejewski – Burley – Anglia
 • Faber von Logchen – Holandia – Nootdorp
 • Michael de Gastines-Chaten-du-Loir – Francja
 • Stanisław Witkowski – gm. Adendorf   – Niemcy
 • Villi Schultz – Niemcy
 • Henryk Baranowski
 • Bożena Bętkowska
 • Benedykt Biskup
 • Grzegorz Igielski
 • Mieczysław Kubisz
 • Tadeusz Meyer
 • Bolesław Nieżychowski
 • Teodor Nowak
 • Teresa i Marian Piesikowie
 • Marian Talaczyński
 • Jacek Twaróg
 • Jan Seroka
 • Jadwiga Bałdyga
 • Czesław Barańczak
 • Bogusław Bętkowski
 • Jan Guździoł
 • Jerzy Klapiszewski
 • Jacek Marcinkowski
 • Zygmunt Miodawski
 • Zygmunt Nieżychowski
 • Zygmunt Pachowicz
 • Bogdan Piechowiak
 • Zbysław Thomas
 • Leszek Twaróg
 • Barbara Wiśniewska
 • Dzieci Pierwszokomunijne
 • Matki Różańcowe
 • Urząd Miejski – Wągrowiec

3. Budowniczowie parafii:

 • Henryk Baranowski
 • Stanisław Bogielczyk
 • Krzysztof Bucholc
 • Stanisław Cyranck
 • Feliks Dcreżyński
 • Jan Erens
 • Leon Graczyk
 • Władysław Harmaciński
 • Czesław Jabłoński
 • Wiesław Jańczak
 • Michał Klar
 • Henryk Konowalski
 • Józef Kończal
 • Jan Kopeć
 • Michał Kozłowski
 • Stefan Kośmider
 • Witold Król
 • Stanisław Księżniakiewicz
 • Stanisław Lewandowski
 • Stanisław Macek
 • Marian Malerowicz
 • Józef Nikodem
 • Marian Olszewski
 • Michał Politowski
 • Franciszek Rajcwicz
 • Michał Sass
 • Edmund Smyk
 • Ludwik Strzelecki
 • Józef Śmigielski
 • Zdzisław Walasiak
 • Czesław Werner
 • Henryk Wierzbiński
 • Henryk Wiśniewski
 • Marian Wojdanowicz
 • Marcin Wrzosek
 • Tadeusz Zalewski
 • Jan Ziółkiewicz
 • Borys Zwolenkiewicz
 • Czesław Barańczak
 • Jakub Bucholc
 • Czesław Ciemny
 • Franciszek Cytlak
 • Stanisław Dychtowicz
 • Farat z Łukowa
 • Zdzisław Heanel
 • Franciszek Herman
 • Andrzej Jakubowski
 • Walenty Jencralczyk
 • Czesław Kłopot
 • Bogdan Kończal
 • Marian Kończal
 • Zygmunt Kosała
 • Stanisław Kozłowski
 • Leon Krawiec
 • Waleria Książkicwicz
 • Hieronim Kurcab
 • Henryk Liske
 • Zbigniew Maciejewski
 • Hieronim Milkę
 • Jan Nowicki
 • Zygmunt Pachowicz
 • Jan Połczyński
 • Władysław Rozpłochowski
 • Zbigniew Skrentny
 • Zbigniew Sobecki
 • Jan Szczepaniak
 • Andrzej Urbański
 • Bernard Warda
 • Stanisław Węgrzynowski
 • Jan Wiński
 • Jan Wleczyk
 • Ryszard Woliński
 • Czesław Zakrzewski
 • Zygmunt Ziemba
 • Kazimierz Zygaj
 • Czesław Żak

4. Panie zaangażowane w pracę parafialną:

 • Kazimiera Cichocka
 • Barbara Czapracka
 • Irena Harmacińska
 • Krystyna Jankowska
 • Teresa Skomra
 • Maria Szpis
 • Maria Cytlak
 • Danuta Czerwińska
 • Cecylia Jankowska
 • Janina Skarżyńska
 • Zofia Sobolewski

5. Firmy wągrowieckie przy budowie kościoła:

 • Zakład Przemysłu Ziemniaczanego
 • Zakład Remontowo-Budowlany przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne
 • Spółdzielnia Budowlana Wągrowiec, ul. Bartodziejska
 • ZREMB ul. Bartodziejska
 • Pieco – Budowa – Bydgoszcz
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne
 • Zakład Energetyczny
 • Zakład Galwanizacyjny ul. Rogozińska
 • Zakład Gazowniczy
 • Drukarnia „Typo-Offset”
 • Zakład Poligraficzny „M-Druk”