Wdzięczni za czas nawiedzenia Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej, pragniemy, aby duchowym darem naszego dekanatu i parafii, było zainicjowanie  24 godzinnej adoracji przez 6 dni w tygodniu.  Spotkanie dla wszystkich pragnących ofiarować godzinę w ciągu tygodnia (podczas dnia lub w nocy) na adorację Chrystusa Eucharystycznego, odbędzie się w kościele, 17 sierpnia o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy!