Zaproszenie na Wigilię
21 grudnia 2017
Nowa chrzcielnica
30 grudnia 2017

Ksiądz Prymas w parafii

Dnia 28 grudnia br. członkowie pierwszej wspólnoty neokatechumenalnej otrzymali Liturgię Godzin (brewiarz) od ks. abp Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Tym samym zobowiązali się do codziennej porannej modlitwy Jutrzni. Braciom wspólnoty neokatechumelanej życzymy, by modlitwa psalmami przyczyniła się do umocnienia ich wiary.