Dnia 28 grudnia br. członkowie pierwszej wspólnoty neokatechumenalnej otrzymali Liturgię Godzin (brewiarz) od ks. abp Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Tym samym zobowiązali się do codziennej porannej modlitwy Jutrzni. Braciom wspólnoty neokatechumelanej życzymy, by modlitwa psalmami przyczyniła się do umocnienia ich wiary.